Ule

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem największego w Polsce producenta uli styropianowych P.P.H.U Tomasz Łysoń. Oferujemy ule we wszystkich popularnych systemach: wielkopolski, ostrowskiej, apipol, langstroth, warszawski poszerzany i dadant. Proponujemy pełną gamę uli konstrukcji drewnianej produkcji Ryszarda Sułkowskiego oraz Pawła Ratajczaka i innych producentów.

 Ul Ostrowskiej

Ul w/g koncecji dr Wandy Ostrowskiej wielce zasłużonej we wdrażaniu w Polsce nowoczesnych  metod gospodarki pasiecznej oraz uli wielokorpusowych.

Ten typ ula na stałe wszedł do polskiego pszczelarstwa i jest używany przez pszczelarzy prowadzacych intensywną gospodarkę pasieczną.
Trzy korpusy pozwalają na utrzymanie silnych , produkcyjnych rodzin dzięki operacjom technologicznym całymi korpusami.Przystosowany do wędrownej gospodarki przy zasiedleniu rasową dobrą pszczołą mogącą utrzymac dużą rodzinę.


Ul na zdjęciu produkcji PPHU Tomasz Łysoń  jest wyposażony w typowe dla wszystkich wielokorpusów elemety usprawniające nowoczesną gospodarkę pasieczną : dennice wysoką służącą do poławiania pyłku z segmentowym poławiaczem pyłku. Taki typ dennicy ułatwia wiosenne przeglądy i jest bardzo pomocny przy diagnozowaniu stanu zdrowia rodziny pszczelej .Jeden typ ramki w ulu i pasiece umożliwia mechanizację pracy zastosowanie miodarek radialnych i mechnicznych odsklepiaczy w pracowni  podczas miodobrania. Powałka jest elementem likwidującym beleczki między ramkowe i umożliwiajacym zastosowaniae przegonek różnych typów skracających pracę przy ulu nawet do 40 sekund podczas miodobrania. Ma one tez inne zastosowania np służy do montażu podkarmiaczki różnych typów którymi mo      
  


 

 Ul wielkopolski

Najpopularniejszy typ ula w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 Ul Dadanta 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul Dadanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ul typu Apipol   

Ul w/g koncepcji inż Ryszarda Tomaszewwskiego z Krakowa
-prekursora masowej produkcj uli styropianowych w Polsce.

Doskonała konstrukcja do bardzo intensywnej produkcji pasiecznej. Głównie używany przez zawodowych pszczelarzy prowadzących zespołową 
gospodarkę pasieczną 

  

U konsU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ul Dadanta 1/2 drewniany

 

 

 

 

 

 

 

 Ul Ostrowskiej drewniany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ul wielkopolski drewniany

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ul warszawski poszerzany

 

 

 

 
Pełna oferta w sklepie internetowym.
ZAPRASZAMY