Wrzesień 2010 r. Odwiedziny wycieczki RZP z Konina przybyłej wraz z Panem Romanem Kowalakiem-skarbnikiem PZP

 

 

 

VIII Targi Pszczelarskie i Tradycyjnej Żywności

         w Karczowiskach. 7-8 sierpnia 2010 r.