Z życia Terenowego Koła Pszczelarzy w Elblągu...

 

 

 

Wspólne zdjęcie członków TKP w Elblągu obecnych na zebraniu

10 maja 2010 roku.

    Siedziba Koła w Elblągu  Regionalnego Związku Pszczelarskiego -  od 1998r. członkowie Koła korzystają z gościnności Kościoła pw. Bożego Ciała w Elblągu przy ul. Robotniczej 29,  odbywają się tu zebrania organizacyjne i szkolenia.

Kościół został zbudowany w XV wieku, w miejsce drewnianej kaplicy, którą w 1400r. zniszczył pożar. Z płomieni ocalał wówczas jedynie Najświętszy Sakrament, ukryty w skórzanym woreczku, który odnaleziono w pogorzelisku. Na pamiątkę tego wydarzenia kościołowi nadano imię Bożego Ciała. W XVII i XIX w. Kościół został przebudowany i rozbudowany. Po II wojnie światowej kościół był całkowicie zrujnowany, jego odbudowa zajęła kilka lat. W 1976r. po adaptacji mieściła się w nim siedziba Spółdzielczego Domu Kultury „PEGAZ”. W 1981r. kościół został zwrócony władzą kościelnym. Obecnie mieści się tam Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa oraz Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

 

 

 Wspomnienie o tych co odeszli...

Prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Elblągu Zbigniew Irla na zebraniu w dniu 10 maja 2010r. poinformował zebranych śmierci Kol. Leona Romanowskiego byłego sekretarza TKP w Elblągu.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego.

 

Kolega Leon Aleksander Romanowski urodził się w dn. 7 maja 1928r. w Skarżysku Kamiennej w woj.kieleckim. Szkołę średnią ukończył w czasie okupacji na tak zwanych Tajnych Kompletach Nauczania.

Od 1949r do 1983r zawodowo związany z wojskiem /służba czynna, szkoła artylerii w Grudziądzu, służba w Elblągu/.

Z pszczelarstwem związany od 1968r.

Od 1977r przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Koła PZP w Elblągu.

Był jednym z inicjatorów  KRONIKI  KOŁA, jak również autorem znacznej jej części. Powierzone zadania wykonywał sumiennie i z wielkim zaangażowaniem.

Dowodem tego jest choćby historia pszczelarstwa na ziemiach elbląskich po II Wojnie Światowej opracowana i zawarta w w/w KRONICE, jak również liczne odznaczenia państwowe.

W 1984r. otrzymał Złotą Odznakę PZP.