Varroa tester 3w1

3536

Nowy produkt

49,90 zł brutto

Więcej informacji

Przedstawiamy innowacyjny produkt Varroa Tester 3 w 1, który umożliwia pszczelarzom weryfikację:

• Skali porażenia Varroa destructor;

• Odporność (wrażliwość) Varroa destructor na akarycydy

• Utrzymanie higieniczne (instynkt samooczyszczania się) pszczół

Produkt stanowi wsparcie dla pszczelarzy z całego świata w monitorowaniu zdrowia pszczół i stopnia roztocza w rodzinach pszczelich.

Chodzi o toaby pszczelarze niezwłocznie w pasiece mogli ekspresowołatwo i dokładnie kontrolować stopień infekcji Varroa destructor. Pszczelarze dzięki testerze zdołają również sprawdzić, czy powstała odporność roztocza na konkretny lek przeciwko warrozie (amitraz, kumafos lub pyretroid, fluwalinat, flumetrin). Przekłada się to na stosowanie tylko lekuwobec którego nie tworzyło się żadne uodpornienie się warrozy i z adekwatnie z wysoką wydajnością. Daje to pszczelarzowi widoki mniejszej ingerencji środkami medycznymi w życie rodziny pszczelej. Instynkt czyszczenia jest zarozumiałym wskaźnikiem, który jest kluczowy w wyborze matek pszczelich. Rodziny z idealnie rozwiniętym instynktem oczyszczania się rzadziej zachorują na niektóre choroby (na przykład na grzybicę wapienną).

Produkt Varroa Tester 3w1 został opracowany zgodnie z wskazówkami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2016 r. w sprawie tworzenia skalibrowanych i zatwierdzonych instrumentów do obserwacji zdrowia pszczół w całej UE i ich stresorów dla różnych pszczół, w tym pszczół miodnych.

Ekspresowyjasny i precyzyjny test do oceny stopnia porażenia rodziny warrozą, instynkt higieniczny pszczół i odporność roztoczy na leki.

Test 1 - na poziom porażenia

1. Zbierz ok. 300 pszczół. Wypełnij nimi pojemnik A do drugiego poziomu.

2. Zamknij pojemnik A wieczkiem B

3. Wsyp łyżeczkę cukru-pudru do pojemnika C.

4. Przykręć pojemnik C do dna pojemnika A i przez 1-2 minuty potrząsaj całościątak aby cukier-puder dokładnie przyprószył pszczoły.

5. Upewnij sie, że większość cukru-pudru opadła na dno pojemnika C, po czym odkręć tylko pojemnik C.

6. Wlej do niego wodę aby rozpuścić cukier. Policz roztocza, które wzniosą się na wodzie.

7. Do 3 roztoczy - małe porażenie, 3-10 - średniePowyżej 10 - duże.

8. wypuść pszczoły.

Test II - na poziom wytrzymałości roztoczy na leki

1. Wypełnij pojemnik A ok. 150 pszczołami zebranymi z ramek z czerwiem (z tego samego ula co test 1) - niech sięgają poziomu 1 pojemnika.

2. Zamknij pojemnik wieczkiem B. Załóż rękawiczki! Do pojemnika A zamocuj pasek nasączony lekiemprzeciągając go przez dolną szczelinę uchwytu w kształcie litery H. końcówka paska ma zatrzymać się na beleczce.

3. Umieść tester w ciemnym pomieszczeniu o temperaturze pokojowejPasek leku ma być na górzePoczekaj sześć godzin.

4. Usuń pasek. Potrząśnij kilka razy pojemnikiem nad kartką białego papieru.

5. Jeżeli liczba martwych roztoczy jest wieksza niż % wyniku z test 1, nie istnieje odporność na dany lek.

Test III - na zachowanie higieniczne pszczół

1. Wyjmij plaster z zasklepionym 10-15 dniowym czerwiem.

2. Z pomocą kolców na pojemniku A lub C zniszcz fragment plastra z czerwiem, wciskając w niego kolce na całą długość 2-3 razy

3. Włóż plaster do ulaJeśli ponad 70% komórek zostało oczyszczonych po 6 godzinach, ponad 90% po ośmiu, a 100% po dobie, to rodzina ma dobry instynkt higieniczny.